Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
12°C

Urząd miejski

Osoba Kontakt
 

Paweł Popłoński

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
Pokój nr 8
telefon: 757 547 708
e-mail:  sekretariat@szklarskaporeba.pl
 

Iwona Białas

Zastępca Burmistrza

 • Kierowanie Referatami: Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej • Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości • Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych
 • Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej
Pokój nr 10
telefon: 757 547 708
e-mail: iwona.bialas@szklarskaporeba.pl
 

Agnieszka Gwóźdź

Sekretarz Miasta

 • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych
 • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów
Pokój nr 13
telefon: 757 547 703
e-mail: sekretarz@szklarskaporeba.pl
 

Agata Skowrońska

Skarbnik Miasta

 • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych
 • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Gospodarka finansowa gminy
Pokój nr 17
telefon: 757 547 702
e-mail: skarbnik@szklarskaporeba.pl

Referat Organizacji i Spraw Społecznych

 

Oliwia Mitura

Zastępca Kierownika

 • Zastępstwo kierownika referatu
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru administracyjnego nad publicznymi szkołami i przedszkolem
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru finansowego nad publicznymi szkołami i przedszkolem
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencja w tym zakresie
 • Sporządzanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
Pokój nr 3
telefon: 757 547 713 / 735
e-mail: oswiata@szklarskaporeba.pl
 

Joanna Cirko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

 • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców
 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych
 • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
 • Obsługa biura Rady miejskiej
Pokój nr 3
telefon: 757 547 714
e-mail: usc@szklarskaporeba.pl
 

Ewa Bartosik

Podinspektor ds. Administracji i Sekretariatu

 • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza
 • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków
Pokój nr 8
telefon: 757 547 708
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
 

Magdalena Żwirko

Inspektor ds. przedsiębiorców lokalnych

 • Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej;
 • Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;
 • Prowadzenie spraw w zakresie kontroli obowiązków przedsiębiorców;
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu udzielania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie kontroli przestrzegania warunków wynikających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Prowadzenie spraw w zakresie kontroli przestrzegania warunków wynikających z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Opracowywanie cenników za przewozy taksówkami oraz projektów stref cen (stawki taryfowe) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami;
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad małym dzieckiem.
 • Wprowadzanie do systemu CEIDG zezwoleń, licencji i rejestrów działalności regulowanej.

 

Pokój nr 3
telefon: 757 547 728
e-mail: ewidencja@szklarskaporeba.pl
 

Małgorzata Grześkiewicz

Inspektor ds. Obsługi Interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy
Pokój nr 3
telefon: 757 547 700
e-mail: boi@szklarskaporeba.pl
 

Małgorzata Antonowicz

Podinspektor ds. Obsługi Interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy
Pokój nr 3
telefon: 757 547 700
e-mail: boi2@szklarskaporeba.pl
 

Andrzej Starczyk

Informatyk

 • Obsługa informatyczna urzędu
 • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy
 • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów
 • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej
 • Opieka nad siecią
Pokój nr 3
telefon: 757 547 707
e-mail: informatyk@szklarskaporeba.pl

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Edyta Bielecka

Kierownik Referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Pokój nr 11
telefon: 757 547 715
e-mail: fundusze@szklarskaporeba.pl
 

Aneta Żywicka-Hołownia

Zastępca Kierownika

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości
 • zapewnienie wyceny nieruchomości
 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
 • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
Pokój nr 11
telefon: 757 547 710
e-mail: inwestycje@szklarskaporeba.pl
 

Anna Kuliczkowska

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości
 • prowadzenie spraw komunalizacji mienia
 • ujawnianie prawa własności i użytkowania wieczystego w księgach wieczystych
 • prowadzenie spraw rekompensat z tytułu mienia pozostawionego poza granicami RP
Pokój nr 11
telefon: 757 547 736
e-mail: grunty@szklarskaporeba.pl
 

Marcin Mitura

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • kontrola realizacji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • prowadzenie systemu informacji przestrzennej
 • wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 11
telefon: 757 547 726
e-mail: gis@szklarskaporeba.pl
 

Katarzyna Pałka

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego gminy
 • prowadzenie spraw nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie działek w trybie art. 209 ugn.
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • realizacja wniosków o zwrot kaucji za nabycie lokali mieszkalnych
 • realizacja wniosków i wydawanie zaświadczeń  wyrażających zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji stanu prawnego nieruchomości lokalowych, w szczególności w zakresie regulacji udziałów procentowych w częściach wspólnych budynku i gruntu
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego
Pokój nr 14
telefon: 757 547 739
e-mail: rozwoj@szklarskaporeba.pl
 

Aleksandra Serdakowska

Inspektor ds. Planowania przestrzennego i Inwestora

 • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych
 • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami
 • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji
Pokój nr 14
telefon: 757 547 712
e-mail: architektura1@szklarskaporeba.pl
 

Małgorzata Jarecka

Urlopowana

 

Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

 

Janusz Wnuczak

Kierownik Referatu

 • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich
 • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania
 • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Pokój nr 15
telefon: 757 547 711
e-mail: budownictwo@szklarskaporeba.pl
 

Romuald Maly

Podinspektor ds. Inwestycji Miejskich

 • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych
 • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych
Pokój nr 15
telefon: 757 547 731
e-mail: budownictwo2@szklarskaporeba.pl
 

wakat

Inspektor ds. Inwestycji Miejskich

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu
Pokój nr 15
telefon: 757 547 711
e-mail:
 

Magdalena Miś

Podispektor ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją
 • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań
 • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta
 • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
 • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury)
 • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
Pokój nr 15
telefon: 757 547 749
e-mail: drogi@szklarskaporeba.pl
 

Sylwia Ochmańska (w zastępstwie Julity Sochackiej)

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu
Pokój nr 15
telefon: 757 547 730
e-mail: komunalne@szklarskaporeba.pl
 

Artur Maćkowiak

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody, Zieleni Miejskiej i Lasów Komunalnych

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem zieleni miejskiej i pomników przyrody
 • Prowadzenie spraw z zakresu drzewostanu w mieście
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody
Pokój nr 15
telefon: 757 547 732
e-mail: lasy@szklarskaporeba.pl
 

Magdalena Zajączkowska

Zastępca Kierownika

 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów
 • projektowanie planu i programu GFOŚiGW
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska
 • prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Pokój nr 16
telefon: 757 547 746
e-mail: srodowisko@szklarskaporeba.pl
 

Natalia Pilawska

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami

Urlopowana

Pokój nr 16
telefon: 757 547 733
e-mail:
 

Elżbieta Drożniak

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami

 • weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • weryfikacja deklaracji
 • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokój nr 16
telefon: 757 547 733
e-mail: srodowisko2@szklarskaporeba.pl

Referat Budżetu i Finansów Miasta

 

Anna Boleszczuk

Zastępca Skarbnika Miasta

 • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
 • prowadzenie rachunkowości kasowej
 • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
 • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
 • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu
Pokój nr 17
telefon: 757 547 729
e-mail: ksiegowosc@szklarskaporeba.pl
 

Katarzyna Flieger

Główna Księgowa

 • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
Pokój nr 17
telefon: 757 547 723
e-mail: rozliczenia@szklarskaporeba.pl

 

Agata Mamysz

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • podatek od nieruchomości od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania)
 • podatek rolny, leśny, od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • łączne zobowiązanie pieniężne od os. fizycznych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • podatek od środków transportowych (wymiar, sprawozdania)
 • podatek akcyzowy
Pokój nr 18
telefon: 757 547 738
e-mail: podatki@szklarskaporeba.pl

 

Renata Kapucka

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • podatek od nieruchomości od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania)
 • podatek rolny, leśny, od os. fizycznych i prawnych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • łączne zobowiązanie pieniężne od os. fizycznych (wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania)
 • podatek od środków transportowych (wymiar, sprawozdania)
 • podatek akcyzowy
Pokój nr 18
telefon: 757 547 721
e-mail: kontroler@szklarskaporeba.pl
 

Magdalena Berbecka

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania
 • podatek rolny, leśny os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania
 • podatek od środków transportowych – wymiar, sprawozdania
 • opłata targowa – wymiar – postępowanie dla osób odmawiających płacenia
 • opłata za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń – rejestr decyzji, księgowanie, upomnienia, sprawozdania
 • rejestr kwitariuszy i akcyza
Pokój nr 18
telefon: 757 547 719
e-mail: odpady@szklarskaporeba.pl
 

Katarzyna Piś

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • ewidencja dochodów majątkowych
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia środków trwałych, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych
 • księgowanie dochodów z tytułu dzierżaw, sprzedaży  nieruchomości
Pokój nr 17
telefon: 757 547 716
e-mail: ubezpieczenia@szklarskaporeba.pl
 

Monika Gryz

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych
 • rejestr kwitariuszy
 • wydawanie postanowień i decyzji dotyczących opłaty miejscowej
Pokój nr 18
telefon: 757 547 747
e-mail: podatki2@szklarskaporeba.pl
 

Ewa Stępień

Inspektor ds. podatków, opłat i kontroli podatkowej

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych
Pokój nr 1
telefon: 757 547 704
e-mail: kontrola@szklarskaporeba.pl
 

Katarzyna Lorenc

Inspektor ds. księgowości i opłat

 • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
 • księgowość użytkowania wieczystego, opłaty reklamowej, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej
 • opłata targowa
 • opłata eksploatacyjna (wymiar, księgowość, opłaty)
Pokój nr 18
telefon: 757 547 725
e-mail: oplaty@szklarskaporeba.pl
 

Agnieszka Kwapińska-Badko

Inspektor ds. windykacji

 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w zakresie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty miejscowej, opłaty za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogi, opłaty od posiadania psa, od środków transportowych, mandatów
 • zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych
Pokój nr 18
telefon: 757 547 727
e-mail: windykator@szklarskaporeba.pl
 

Marta Olas

Inspektor ds. rozliczeń finansowych, kadr i płac

 • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS
 • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • obsługa bankowa urzędu
Pokój nr 17
telefon: 757 547 720
e-mail: finanse@szklarskaporeba.pl
 

Małgorzata Myszak

Podinspektor ds. obsługi kasy

 • Obsługa kasowa

KASA otwarta w godz. 9-14

Pokój nr 1
telefon: 757 547 734
e-mail: kasa@szklarskaporeba.pl

Referat Promocji Miasta (PM)

Budynek Informacji Turystycznej Jedności Narodowej 1A

 

Agnieszka Rozenek

Kierownik Referatu

 • inicjowanie i prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
 • przeprowadzanie kampanii medialnych
 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych
 • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo-promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta
telefon: 757 547 744
e-mail: promocja@szklarskaporeba.pl
 

Krystian Bromblik

Inspektor ds. Promocji Miasta, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • przygotowanie i wysyłanie informacji prasowych dotyczących wydarzeń sportowych odbywających się w Szklarskiej Porębie
telefon: 757 547 742
e-mail: promocja2@szklarskaporeba.pl
 

Katarzyna Brol

Inspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • przygotowanie i wysyłanie informacji prasowych dotyczących wydarzeń sportowych odbywających się w Szklarskiej Porębie
telefon: 757 547 740
e-mail: it@szklarskaporeba.pl
 

Aneta Kubiela

Inspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • przygotowanie i wysyłanie informacji prasowych dotyczących wydarzeń sportowych odbywających się w Szklarskiej Porębie
telefon: 757 547 748
e-mail: marketing@szklarskaporeba.pl
 

Kinga Iwanicka

Inspektor ds. Promocji Miasta, Kultury i Kultury Fizycznej

 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
 • prowadzenie promocyjno-informacyjnych serwisów internetowych miasta oraz stron (profilów) w mediach społecznościowych.
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych, podczas festiwali i wydarzeń sportowych
 • wykonywanie zadań z zakresu promocji miasta, kultury i kultury fizycznej
 • opracowywanie kalendarza wydarzeń
 • zbieranie i przetwarzanie informacji w zakresie kulturalnej i sportowej oferty miasta
telefon: 757 547 748
e-mail: turystyka@szklarskaporeba.pl
 

Arkadiusz Lipin

Zastępca kierownika referatu
Redaktor serwisu internetowego
Koordynator ds. dostępności

 • redakcja miejskiego serwisu informacyjnego
 • zarządzanie informacją promocyjną w Internecie
 • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta
 • monitorowanie działalności UM w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez UM
telefon: 757 547 743
e-mail: redaktor@szklarskaporeba.pl

Zarządzanie kryzysowe


 

Marcin Wylegała

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy
pok. 3
telefon: 757 547 700 
e-mail: zk@szklarskaporeba.pl

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Siedziba OSP przy ul. Jedności Narodowej 32

 

Marcin Wylegała

Inspektor ds. BHP i Ochrony P. Poż.
Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

 • pełnienie służby BHP i ochrony p. poż w urzędzie
telefon: 757 547 717
e-mail: bhp@szklarskaporeba.pl

Straż Miejska

Budynek przy ul. Jedności Narodowej 32

telefon alarmowy (czynny w godzinach pracy SM) 603 376 607

telefon: 757 173 941

e-mail: strazmiejska@szklarskaporeba.pl

 

Patryk Pyczak

pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej

telefon: 605 499 077
 

Miłosz Butrym

Strażnik Straży Miejskiej

 
 

Krystian Klich

Strażnik Straży Miejskiej

 
 

Adrian Szablewski

Strażnik Straży Miejskiej

 
 

Sebastian Kaczkowski

Aplikant Straży Miejskiej

 
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.