Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Miasto

Współpraca i przynależność

Miasto Szklarska Poręba współpracuje  z wieloma  instytucjami, organizacjami oraz partnerstwami.

Najważniejszymi z nich są :

Związek Gmin Karkonoskich
To organizacja powołana w 1992 roku, a skupiająca 6 jednostek samorządu terytorialnego z powiatu karkonoskiego: Karpacz, Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn (założyciele) oraz Szklarską Porębę i Piechowice.
Realizuje szereg zadań począwszy od gospodarki odpadami po promocję i działalność edukacyjną. Jednym z najważniejszych jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży prowadzona nieprzerwanie od 1992 roku.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Wspiera rozwój turystyki i promuje województwo dolnośląskie wśród polskic i zagranicznych turystów. DOT powstała jako pierwsza w Polsce organizacja o charakterze regionalnym. Skupia ponad 100 członków i jest największą Regionalną Organizacją Turystyczną w Polsce.

Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR
Jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych stawiających sobie za główne cele działania edukacyjne dla mieszkańców wsi, umacniania marki lokalnej, działania promocyjne lokalnych wytwórców, współfinansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wspieranie przedsiębiorczości itd.

Porozumienie gmin powiatu karkonoskiego
Zawiązane dla wspólnego promowania subregionu jeleniogórskiego obejmującego wyjątkowo atrakcyjny turystycznie obszar Karkonoszy, wschodnich Gór Izerskich, południowych Gór Kaczawskich oraz Rudaw Janowickich wśród turystów.