Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Miasto

Kultura

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej

Organizuje dziesiątki wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz warsztatowych i edukacyjnych dla mieszkańców i gości Szklarskiej Poręby.
Dysponując trzema placówkami oraz kadrą, a także zapleczem sportowym i rekreacyjnym, zaspokaja większość potrzeb w zakresie aktywności lokalnej.
Roztacza pieczę nad inicjatywami społecznymi, wspomagając nieformalne grupy w ich aktywności i dając wsparcie organizacyjne dla wielu cennych inicjatyw.

Kultywując w Szklarskiej Porębie tradycje artystyczne rozpoczęte z końcem XIX stulecia, zgodnie z ideą kolonii artystycznej, MOKSiAL wiele uwagi w swej działalności poświęca propagowaniu Szklarskiej Poręby jako dobrego miejsca do wszelkiej twórczości i kreatywności.

Siedziba przy ulicy Słowackiego 13
Telefon do sekretariatu 757-173-614

Kino za Rogiem w Szklarskiej Porębie

Kino mieści się w budynku dworca kolejowego Szklarska Poręba-Górna przy ulicy Dworcowej 10.

Zaprasza na seanse we:

  • wtorki i środy — kino dla szkół
  • czwartki — seans na życzenie
  • w każdy piątek i sobotę 13-21

Szczegółowy repertuar

4 Peron

W budynku dworca kolejowego w centrum miasta od 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności LOkalnej dysponuje nowoczesną salą kinową (↑), wystawienniczą oraz widowiskową. Dzięki temu stacja kolejowa stała się na nowo miejscem spotkań — nie tylko pasażerów, ale też miłośników filmu, sztuki, muzyki i rozmaitych innych aktywności społecznych.

Więcej informacji o ofercie kulturalnej, sportowej i społecznej można uzyskać w serwisie internetowym MOKSiAL.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. 1 Maja 12
telefon 75 717 34 43

Biblioteka.SzklarskaPoreba.pl


 

Ponadto w Szklarskiej Porębie działają muzea, galerie oraz inne organizacje i placówki o kulturalnym charakterze. Znaleźć je najłatwiej w wirtualnej Informacji Turystycznej