Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Załatw sprawę

Meldunek, dowód osobisty

Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz ewidencja:

  • meldunków na pobyt stały
  • meldunków na pobyt czasowy

Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców.

Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych.

Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Przyjmowanie i realizacja wniosku o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Pokój nr 3
telefon: 757 547 713
e-mail: usc@szklarskaporeba.pl