Urząd MIasta Szklarska Poręba

Tężyzna i zabawa

Zakończyły się prace przy urządzaniu miejsca zabawy i poprawy kondycji fizycznej dla uczniów

Zdjęcie do Tężyzna i zabawa

Kolejne trzy zadania w ramach działania pn. Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmacniania integracji uczniów z Ukrainy, zostały ukończone:

Budowa placu zabaw dla starszaków przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Wyposażenie siłowni w Szkole Podstawowej nr 5

Ponad to całość objęła niedawno oddane do użytku nowoczesne pracownie informatyczne, a także zainstalowanie dwóch platform schodowych oraz wymianę monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5.

Wydatki zostały dofinansowane w kwocie 1377444,00 zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 12 REACT – EU (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID19  i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej odporność, Działanie nr 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności