Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Nieruchomości

Dzierżawa działki niezabudowanej położonej przy ul. Turystycznej

Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 557 obr. 0006 o powierzchni 426 m²

 

Turystyczna 557

Turystyczna 557 ortofotomapa

Przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. Nowego Centrum (uchwała nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r.) działka oznaczona jest symbolem MP.10–tereny zabudowy pensjonatowej, z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: cele usługowe (20% powierzchni terenu) i na cele rekreacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (80% powierzchni terenu).

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: w zasięgu wody, gazu, energii i kanalizacji. Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie centralnej, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, wyciągów i stoków narciarskich a także zieleni.Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Szklarska Poręba, 5 marca 2024 r.

Pliki do pobrania:

Oferta
Format: docx, 455.07 kB
Projekt umowy
Format: doc, 53.5 kB