Urząd MIasta Szklarska Poręba

Pomóż w diagnozie

Mieszkańcy mogą się przyczynić do rozwiązania zagrożeń uzależnieniami

Zdjęcie do Pomóż w diagnozie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadza badanie problemów uzależnień.

 

Jednym z tego elementów jest ankieta, którą warto by wypełnił każdy dorosły mieszkaniec Szklarskiej Poręby.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Dzięki badaniu MOPS zdiagnozuje problemy uzależnień wśró mieszkańców miasta. Informacje posłużą do rozpoznania skali zjawiska, a następnie klasyfikacji problemów uzależnień. Będzie też istotnym odniesieniem do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Nie ma możliwości zidentyfikowania osoby ją wypełniającej. Ankieta NIE jest testem wiedzy. Nie może być odpowiedzi złych lub dobrych. Każda jest ważna i przydatna.
Wypełniając ankietę każdy mieszkaniec w aktywny sposób przyczyni się do opracowania programu przeciwdziałania uzależnieniom w Szklarskiej Porębie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności