Urząd MIasta Szklarska Poręba

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Podsumowanie konsultacji społecznych nt. Programu współpracy z Miastem

Zdjęcie do Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Jesienią, od 25 października do 15 listopada br. trwały konsultacje aby poznać zdanie członków organizacji społecznych na temat projektu programu współpracy z Miastem. Do konsultacji zaproszone zostały organizacje wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc w uproszczeniu: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, związki wyznaniowe i kościoły, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne prowadzące działalność nie nastawioną na osiąganie zysku, działające na obszarze Szklarskiej Poręby.

Uwagę do projektu programu o charakterze szczególnym zgłosiło jedynie Stowarzyszenia SENIOR 60. Dotyczyła ona kwoty dofinansowania.

Program współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta na rok 2024

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności