Urząd MIasta Szklarska Poręba

Integracja przez komputeryzację

Dobiegło końca urządzanie pracowni komputerowych w podstawówkach

Zdjęcie do Integracja przez komputeryzację

Zakończyło się urządzenie i wyposażenie pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 5. Powstały nowoczesne, 23-stanowiskowa i dwie 15-stanowiskowe, terminalowe gabinety do informatyki i wszelkich zajęć z komputerami.

To część większego przedsięwzięcia pn. Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmacniania integracji uczniów z Ukrainy.

Sfinansowane zostało z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 12 REACT – EU (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID19  i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej odporność, Działanie nr 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja.

W ramach tego samego zadania budowany był też plac zabaw dla starszaków przy Szkole Podstawowej nr 1, modernizacja istniejącego placu zabaw przy tej samej szkole, wyposażenie siłowni w Szkole Podstawowej nr 5 oraz zainstalowanie dwóch platform schodowych wewnętrznych tamże.

Kwota dofinansowania całości wyniosła 1377444,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności