Urząd MIasta Szklarska Poręba

Integracja przez edukację

Place zabaw, pracownie komputerowe oraz udogodnienia w szkołach

Zdjęcie do Integracja przez edukację

Na terenie szkół podstawowych w Szklarskiej Porębie jest realizowana Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmacniania integracji uczniów z Ukrainy.

Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 12 REACT – EU (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID19  i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej odporność, Działanie nr 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa  integracja.

Zadanie obejmuje:
    1. Budowę placu zabaw dla starszaków przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
    2. Modernizację istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
    3. Budowę pracowni komputerowych: jednej 23-stanowiskowej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz dwóch 15-stanowiskowych w Szkole Podstawowej nr 5
    4. Wyposażenie siłowni w Szkole Podstawowej nr 5
    5. Zainstalowanie dwóch platform schodowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 5
    6. Wymianę monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5

Kwota dofinansowania 1377444,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności