Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Nieruchomości

Sprzedaż pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

Działka nr 22/5 przy ulicy Izerskiej o powierzchni 809 m2 z widokami na Karkonosze w sąsiedztwie tras biegowych łączących Szklarską Porębę z Jakuszycami

Izerska 22/5

Działka przy ulicy Izerskiej to cisza, zieleń oraz przepiękne widoki na Karkonosze. Działka otoczona Górami Izerskimi i łąkami, znajduje się w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej oraz w sąsiedztwie tras biegowych łączących Szklarską Porębę z Jakuszycami.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 22/5 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 809 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Izerskiej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Izerska 22/5 - mapa ewidencyjna

Izerska 22/5 - mapa zasadnicza

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r. ). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN, MP.6 z przeznaczeniem podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy pensjonatowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

  • tereny zabudowy usługowej,
  • infrastruktura techniczna,
  • drogi wewnętrzne i parkingi,
  • wody powierzchniowe śródlądowe – cieki i zbiorniki wodne.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z niezadowalającym dojazdem (nieurządzony odcinek 30 m dojazdu), w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i tras biegowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Szklarska Poręba, 18 października 2023 r.

Pliki do pobrania:

Oferta
Format: docx, 320.67 kB