Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Nieruchomości

Sprzedaż pod zabudowę działki 722 m²

Nieruchomość ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 379/8 obr. 0002 o powierzchni 722 m2, pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową
Przetarg 27 maja '24

Górna 379/8

Działka przy ulicy Górnej to przepiękne widoki na pasmo Karkonoszy. Działka położona przy głównej drodze wyjazdowej w kierunku Świeradowa-Zdroju. Znajduje się w pośredniej części miasta, pobliżu zabudowy mieszkalnej oraz w sąsiedztwie lasu.
Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: nr 379/8 obr. 0002

Powierzchnia działki: 722 m2

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Górnej

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba

Nr księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093443/3. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Górna 379/8 - mapa ewidencyjna

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLVIII/547/21 z 17 grudnia 2021 r.) Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MP12 z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- usługi,
- obiekty i urządzenia sportowe,
- zieleń urządzona i użytkowa,
- tereny wód powierzchniowych,
- parkingi,
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
- ciągi komunikacyjne, drogi wewnętrzne.

Górna 379/8 - mapa zasadnicza

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej oraz z przebiegiem tych sieci przez działkę (w tym w szczególności przez środek działki podziemna rura gazowa g32 do budynku przy ul. Armii Krajowej 22).

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej, z przepięknym widokiem na pasmo Karkonoszy.

Przetarg odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 1300 w sali nr 2
Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Cena wywoławcza nieruchomości: 250.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie przetargu
Format: doc, 3.83 MB
Oferta
Format: docx, 252.69 kB