Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Nieruchomości

Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Jedności Narodowej

Dzierżawa nieruchomości lokalowej położonej na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej w centrum miasta

Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy) położonej na parterze budynku nr 3 przy ul. jedności narodowej w centrum Szklarskiej Poręby

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości lokalowej, położonej na parterze budynku w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Jedności Narodowej 3, w granicach działki gruntu nr 347 obr. 0005.

Nazwa nieruchomości: nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy).

Przedmiot dzierżawy i jego lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,20 m2 położony na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej w Szklarskiej Porębie (Szklarska Poręba-Górna – centrum miasta) w granicach działki nr 347 obr. 0005 o pow. 325 m2, z udziałem 5,20% w nieruchomości wspólnej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (wywoławczy czynsz miesięczny dzierżawnego: 2500,- złotych netto).

Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy) położonej na parterze budynku nr 3 przy ul. jedności narodowej w centrum Szklarskiej Poręby - rzut

Opis budynku: działka nr 347 obr. 5 położona w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby przy Jedności Narodowej 3 i zabudowana jest budynkiem mieszkalno – użytkowym o czterech kondygnacjach nadziemnych i użytkowym strychem. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, gazową, telefoniczną oraz kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do kolektora.

Opis lokalu: lokal znajduje się w lewej części budynku na parterze i składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenie sklepu 23,5 m2, biuro: 12,7 m2, magazyn: 13,9 m2 i WC: 1,0 m2. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i jest ogrzewany elektrycznie.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość położona w budynku, który leży w centralnej części miasta przy głównej ulicy i głównym ciągu turystycznym miasta, w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej oraz budynków handlowo-usługowych i mieszkalnych.

Przeznaczenie nieruchomości: dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVIII/639/18 z 29 czerwca 2018 r.). Działka na rysunku planu oznaczona jest symbolem 3.UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Sposób zagospodarowania: prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej lub usługowej

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Szklarska Poręba, 5 marca 2024 r.

Pliki do pobrania:

Oferta
Format: docx, 438.37 kB
Projekt umowy
Format: doc, 23 kB